Download Information
 • Bright Network
 • Bright Network
 • Bright Network
 • Bright Network
?>

Välkommen till Bright Networks, ett framåtlutat företag med fokus på byggnation, service, drift och underhåll av fibernät. Vi utför totalentreprenader i accessnät med egen kollektivanställd personal inom alla delområden.

Detta innebär en extra trygghet för våra kunder, då de får en och samma aktör som partner genom hela processen. Bright Networks har som ambition att vara en toppleverantör till ledningsägare med höga krav där vi sätter stort fokus på hög kompetens och yrkeserfarenhet hos våra anställda. Detta löper som en röd tråd genom hela verksam- heten. Grundarna och personalen har mångårig erfarenhet från branschen och idag står vi starka som leverantör inom fibernät i hela Norden. Vi satsar på att vara marknadsledande när det gäller komplexa arbeten som kräver en hög servicenivå. Bright Networks är indelat i tre olika affärsenheter; Enterprise & Nät | Service, Drift & Underhåll | Consumer.

Vår höga kompetens gör oss till en ledande entreprenör inom:

 • Service, drift & underhållsarbete i befintliga access & backbonenät
 • Företagsanslutningar
 • Nätoptimeringar
 • Nätutredningar
 • Nätutökningar
 • Migrering och aktivering
 • Totalentreprenader samt installationer till privathushåll
 • Installationer i bostadsrättsföreningar.
AFFÄRSOMRÅDEN

Bright networks är ett full-service företag med tre affärsenheter. Vi satsar på att vara marknadsledare när det gäller komplexa arbeten som kräver en hög servicenivå.

SE MER
Bright Network