Download Information
  • Bright Network
  • Bright Network
  • Bright Network
  • Bright Network
?>

Bright networks är ett full-service företag med tre affärsenheter. Vi satsar på att vara marknadsledare när det gäller komplexa arbeten som kräver en hög servicenivå.

Välkommen till Bright Networks, ett framåtlutat företag med fokus på byggnation, service, drift och underhåll av fibernät. Vi utför totalentreprenader i accessnät med egen kollektivanställd personal inom alla delområden. Detta innebär en extra trygghet för våra kunder, då de får en och samma aktör som partner genom hela processen.

Bright Network

Enterprise

Vi erbjuder lösningar både som totalentreprenad med egen beredning och tillståndshantering, men även utförande entreprenader och enskilda styckesbeställningar. Vi har kapacitet att erbjuda tjänster inom samtliga delmoment med egen kollektivanställd personal.

Bright Network

Consumer

Vi erbjuder lösningar inom FTTH, MDU och eftermarknad till ledningsägare och operatörer. Samtliga tjänster erbjuds både som totalentreprenad och utförandeentreprenader. Vi har kapacitet att erbjuda tjänster inom samtliga delmoment med egen kollektivanställd personal.

Bright Network

Service

Vi erbjuder samtliga tjänster inom Service, Drift och Underhåll till ledningsägare med ett nationellt omfång. Med våra erfarna certifierade fibertekniker och egen maskinpark tillhandahåller vi en flexibel och lösningsorienterad organisation. Vi hjälper även ledningsägare med planering, tillståndshantering och projektledning.

TJÄNSTER

Majoriteten av våra uppdrag innebär att vi behöver schakta för att klara våra åtaganden, med en modern maskinpark i verksamheten kan vi ta allt från stora entreprenader till det minsta serviceuppdraget.

SE MER